Prislista 2024

Här nedan följer några exempel på olika åtgärder som är vanligt förekommande. Priset är totala priset INNAN försäkringskassans högkostnadsskydd och eventuella bidrag. Läs mer

Prisets spann beror på vilken tand det gäller, antal rötter, ytor och svårighetsgrad. Har du tandsten som behöver tas bort kostar det vanligtvis extra utöver undersökningen beroende på hur mycket det är samt var tandstenen sitter. 

Ett kostnadsförslag ges för efterföljande vård, tveka inte att fråga om du är osäker på vad det kommer att kosta! Datasystemet räknar automatiskt ut vårdkostnaden och alla regleringar sköts automatiskt.

Barn och unga mellan 3-23 år har gratis tandvård. 

Basundersökning tandläkare

Åtg 101

1090 kr

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 

Åtg 103

490 kr

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition 

Åtg 121

80 kr

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

Åtg 301

510 kr

Tanduttagning, en tand 

åtg 401-402

1495-2035 kr

Rensning och rotfyllning 

Åtg 501-504

4190-6900 kr

Fyllning

Åtg 701-706

790-1950 kr

Permanent tandstödd krona, en per käke  

Åtg 800

7500 kr